Et traume er en traumatisk krise eller begivenhed, dvs. et menneskes psykiske situation i forbindelse med en ydre hændelse, der har en sådan karakter, at den pågældende oplever en alvorlig trussel imod sin psykiske eksistens, sociale identitet, tryghed eller andre livs-mål. Disse opleves væsentlig indskrænkede og kan sætte sig som kroniske tilstande med psykiske sygdomme til følge.”

Kilde: Professor dr.med. Johan Cullberg

 

Kroppens forsvar nedbrydes og er i chok.

Symptomer og eftervirkninger af PTSD kan f.eks være:

 

-Hukommelsesglimt (flashbacks)

-Mareridt

-Søvnbesvær

-Stressreaktioner

-Irritabilitet og aggressivitet

-Følelsesladet overreaktion og overdreven opmærksomhed

-Hukommelses- og koncentrationsbesvær

-Hyperaktivitet

-Isolationstendens

-Mistro

-Nedsat følelsesliv

-Misbrug

-Depression

-Lavt selvværd

-Selvmordstanker og selvmord