Det er ikke den belastende situation i sig selv, som giver stress, men derimod vores oplevelse eller vurderingen af belastningen og det vi har til rådighed til at håndtere den med.

Stress kan defineres som: Resultatet af ydre påvirkninger, som vi føler os tvungne til at forholde os til og hvor vi oplever der er en ubalance mellem de krav situationen stiller til os og de evner og ressourcer, vi umiddelbart har til rådighed til at håndtere situationen. Kort sagt, når vi oplever belastningerne overstiger ressourcerne.

Symptomer på Stress:

De Psykiske symptomer kan være anspændthedængstelse og irritation. I værste fald med depression til følge.

De Fysiske symptomer kan bl.a. være hoved- og mavepine samt søvnløshed.

Akut stress: kortvarig stress, hvor vi udsættes for ændringer, trusler eller krav fra omgivelserne som vi oplever som udfordrende, men hvor vi er i stand til at håndtere situationen, enten ved at fjerne den pågældende trussel (kamp) eller at fjerne os selv fra truslen (flugt).

Kronisk stress: -er resultatet af livsbetingelser, hvor vi udsættes for ændringer, trusler eller krav fra omgivelserne, men hvor vi ikke føler os i stand til at håndtere udfordringen i tilstrækkeligt omfang.

Udbrændthed: er en tilstand af følelsesmæssig og fysisk udmattelse, som kan opstå efter længere tids vedvarende arbejdsbetinget stress.  Det betyder, at man føler sig drænet for energi og mister sin motivation og interesse for de opgaver man har påtaget sig.

Modsat stress, har den udbrændte person ikke noget tilbage at give. Han eller hun føler sig tom, deprimeret, opgivende og ligeglad med det hele. Symptomerne kan minde om depression, men hvor udbrændthed er et resultat af stress, kan man godt blive deprimeret uden at være stresset.

Kilde: dr.med. og psykolog, Bobby Zachariae

Nogle råd:

  • Undgå de ting, der påfører dig stress.

  • Lær at sige fra.

  • Tal med andre om dine problemer der kan have været årsag til stress

  • Søg hjælp hos en læge, psykolog eller psykoterapeut MPF (Medlem af Dansk Psykoterapeutforening)