Når vi ikke længere er i balance, bliver vi ofte frustrerede, vrede, bange eller kede af det. Vi begynder måske langsomt at opgive eller holde mindre af os selv. Vi lever ikke længere som vi gerne ville, men overlever blot i stedet. Fortiden kan ikke ændres, men jeg vil forsøge at hjælpe dig med at genfinde din balance, så du på en tilfredsstillende måde kan gå fremtiden i møde, godt rustet af de nye værktøjer og den selvindsigt du tilegner dig i Landsbyklinikken.

Jeg er uddannet til at kunne arbejde ud fra flere terapeutiske retninger, blandt andet psykodynamisk, gestaltanalytisk, oplevelsesorienteret, klientcentreret og kognitiv terapi.

Hvordan foregår et terapiforløb?

Ved første session hører jeg om din problemstilling. Du skal ikke føle dig forpligtet til et bestemt antal terapisessioner. Vi aftaler sammen det videre forløb og terapiform ud fra det du ønsker vi skal arbejde med og hvilke mål terapien skal have.

Hvad kræver det af dig som klient?

Intet andet end at du tør forsøge at være åben og indstillet på at arbejde med dig selv både i og mellem terapisessionerne.

Klinikrum_2_lille