Mens angst mere har karakter af noget der stammer fra fortiden rettet mod fremtiden, har depression ofte kun med fortiden at gøre. Det er individets omgivende miljø samt individets egen måde at tolke omverden på, der kan være en medvirkende årsag. Ofte ved den depressive hvad årsagen er , men har fortrængt eller ubevidst benægter årsagen til depression. Depression kan opfattes som en form for opgivelse, dvs at  individet ikke har kunne søge tilfredsstillelse, ikke fået sine behov opfyldt (måske meget tidligt i livet) og vedvarende sidder fast i indre konflikter og fastlåste problemstillinger. Dette kan ofte afhjælpes med psykoterapi.

Depression kan også være endogent, dvs være af biologisk og arvelig karakter. Man taler her om, at den depressive har for lidt af transmitterstoffet serotonin og det kan være nødvendigt at søge hjælp hos læge eller psykiater for medikamentel behandling. Den depressive ved ikke hvorfor han eller hun er ked af det hele tiden.

Kilde: psykolog & terapeut, Esben Hougaard