Angst og frygt er to forskellige begreber.

Angst er en ubehagelig følelse rettet mod fremtiden og kan omtrent udtrykkes således:

”Et eller andet frygteligt vil kunne ske og jeg er ikke i stand til at klare det”.

Frygt er kendetegnet ved en klar og realistisk vurdering af en konkret fare.

Angst kan være en påmindelse om, at ændre noget i ens livsførelse, så den enkelte bliver i stand til at leve et mere meningsfuldt liv. Angst har udfra en traditionel psykoanalytisk/psykodynamisk forståelse sit udspring i fortiden i tidlige oplevelser og knytter sig til indre konflikter som den angstramte ubevidst fortrænger.

Angst kan for den enkelte være reel nok, hvis vedkommende oplever en trussel om mulige farer og som også ville gøre angsten forståelig for andre, men ofte er den ikke håndgribelig. Som regel er det tankerne og forestillingerne der er urealistiske eller overdrevne udfra den enkeltes livshistorie. Dette kan behandles med psykoterapi. Der kan være varierende grader fra mild angst over til decideret frygt som er nutidigt, såvel som der klinisk set, eksisterer forskellige angsttilstande/lidelser og sværhedsgrader af den. Kronisk angst, er angst der er så invaliderende for individet, at psykoterapi ikke kan stå alene og andre behandlere må derfor ind over.

Kilde: psykolog & terapeut, Esben Hougaard